Nye indlæg

 

ERIKSON OG OPDRAGELSESSTILE

14-10-2016 00:00
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Erik Erikson og opdragelsesstile
 
Opdragelses Case.: Hans og Karen dyrker den autoritære opdragelsesstil. De stiller mange krav og har mange regler - der er ikke plads til leg og sjov, medmindre det lige passer dem. De er hverken lyttende eller støttende overfor, hvad Lasse vil vise dem med sin leg - nemlig de oplevelser han havde i Zoo om lørdagen. Moderens henvisning til "du kan vente dig til når far kommer hjem", kan give en lidt tilbøjelighed til at tænke, at de lever i en meget patriarkalsk familie, hvor far er overhovedet - der er ikke plads til selvhævdende eller individuel adfærd. Et eksempel på det kærlighedsløse, ser man da Lasse's varme velkomst af far Hans, kvitteres med at blive skubbet væk. Det er hårdt for selvværdet.
 
I Hans og Karens opdragelsesstil mangler der varme og indlevelsesevne. I stedet for at nyde Lasse's kram, leg og alt han har lært af dyrerne i Zoo, er de uinteresserede og synes det er forstyrrende i stedet. Det stresser dem og Karen siger også, "Jeg kan ikke klare ham" Kirsten viser Lasse det kan være anderledes - når hun fanger ham i hans vilde leg, er det ikke med skældud, men med et knus. Hun vælger den autoritative opdragelsesstil. Hun er tålmodig, lyttende og viser interesse, da Lasse med sin leg viser alt han har oplevet. Hun er helt klar over der også ville være konflikter, men disse mener hun skal løses, så begge parter bliver hørt - Naturligvis indenfor rimelighedens grænser, men blot fordi man er barn, skal man stadig høres og ikke ignoreres. I casen siger Hans følgende, "Han har aldrig taget skade af skældud, han har fået som barn" - og her er det jo meget tydeligt, han bare fortsætter i samme stil som han har lært hjemmefra og det lever Lasse under.
 
Det vil klart kunne påvirke Lasse senere hen i livet - Enten er han resilient overfor forældrernes lidt kærlighedsløse opdragelsesstil og ellers bliver han lige sådan. Lasse er 4 år - Og den opdragelsesstil hans forældre kører, har nok været sådan fra han blev født og det har sikkert allerede påvirket ham. I starten af hans liv, har han nok manglet tryghed og været vant til at blive afvist, til trods for han var "helt ny" - Det har nok givet en øget mistillid til andre, selv for sine omsorgspersoner, som egentlig skal vise en, at verdenen er tryg og man kan stole på sine forældre. I hans tid fra 1 års til 3 års alderen, drejer det sig om forholdet mellem selvstændig vilje og skamfuldhed og tvivl. Og Lasse er vant til egne selvstændige handlinger afvises med skældud.
 
Dette sætter en masse tvivl i hans sind omkring ham selv. Nu hvor Lasse er 4 år, sætter han sig selv mål - han har dog allerede lært at de ting han selv kommer på, ofte straffes med skældud og trusler om, "vent til når far kommer hjem" - Det kan betyde han enten helt holder op med følge egne idéer og tanker, af frygt for konsekvenserne og lever som en dresseret kopi af sine forældre. En anden konsekvens kunne være han bliver en rebel, der gør alt modsat for netop at få opmærksomheden han mangler. Negativ opmærksom er bedre end ingen opmærksomhed.
 
Lasses fordel er dog også hans alder - han er 4 år og vil højst sandsynligt gå i børnehave. Kvaliteten af socialiseringen der, kan naturligvis være svingende, men han ser tingene kan være anderledes. Hans opførsel der er selvfølgelig nok hårdt præget af det hjem han kommer fra, men han har en mulighed for at få nogle værktøjer, som kan vise ham en anden vej, senere i livet. ....
 
Egne ord.: "At Kirsten konfronterer Hans og Karen synes jeg er godt. Det ændrer dem måske ikke, men de får uanset hvad, noget at tænke over. Kan Kirsten skubbe bare en smule til deres samvittighed, kan der måske ske nogle ændringer, som kommer Lasse til gode. Omkring opdragelse findes der mange teorier og meninger og alle ser anderledes på hvad der er rigtigt og forkert - dog burde ingen forældre være i tvivl om, at det er vigtigt at barnet udvikler sig selvstændigt og der er plads til egen kreativitet og idéer. Med regler og krav ja, men de skal ikke være en byrde og ubegrundet - barnet må heller aldrig være i tvivl om, at mor og far er der til at hjælpe, når der er brug for støtte, råd og trøst"

Kategori: PSYKOLOGI C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk