Nye indlæg

 

GRUPPETYPER OG GRUPPEPÅVIRKNING

14-10-2016 00:04
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Gruppetyper og gruppepåvirkning
 
1. Beskriv HA som gruppe. Primær/ Sekundær, Formel/ Uformel, Reference/ Medlemsgruppe eller Egen/ Fremmedgruppe?
 
Man kan være fristet til at sige Hells Angels er en sekundær gruppe. For når man mødes med f.eks. sine venner på fodboldholdet, så er man i gruppen når man er der, men ens primæregruppe sidder derhjemme og venter på en. Familien. Men Hells Angels er mere end en gruppe for medlemmerne. Det er deres familie. Deres brødre.
 
Så Hells Angels er at betragte som en primærgruppe. Et eksempel kan man høre hvis man ser fangerne på TV2. En indsat på 38, fortæller om hvordan han glæder sig til at komme ud om 2 år. Så skal han hænge ud med sine brødre og bagefter også lige se til familien, han siger, "De er mine brødre - de er som jeg og det er det jeg kender" Hells Angels er en uformel gruppe. De deler interessen omkring motorcykler og det bånd de har og de arbejder for de samme mål, selvom de ikke altid kan være så synlige for os.
 
Der er ikke langt mellem lederen eller præsidenten som de siger og de almene medlemmer. "VI STEMNING - GRUPPE POLARISERING" Hells Angels starter nok ud som en reference gruppe for udestående. Man ser også på facebook hvor mange fans disse grupper har. Folk roser dem og kaster håndtegn. Typisk lidt specielle typer der gør det ;-) Er man typen der fristes af miljøet, ser man nok op til dem og når man er inde i varmen er det en medlemsgruppe. Hells Angels er KLART en egengruppe. Du skal være 100% loyal overfor dine brødre i klubben og kunne identifisere dig selv i, alt de står for. En fremmedgruppe som ofte ses som syndebuk for Hells Angels er politiet og feks andre motorcykel grupper som Bandidos.
 
2. Hvilke slags normer findes der i sådan en gruppe (Skrevne/ Uskrevne) og i hvor høj grad kræves der konformitet?
 
I Hells Angels kræves der i stor stil konformitet - de har veste der viser deres tilhørsels forhold, de fleste har tatoveringer og mange er meget meget trænede, så deres ydre virker voldsomt - og så har de selvfølgelig deres motorcykler. De har klart nogle skrevne normer. Måske også flere end vi kender til og en af dem er selvfølgelig at man støtter sine brødre, som de kalder hinanden. Men ligesom de skrevne, har de sikkert også et hav af uskrevne regler - Og mange falder i unåde og på den måde lærer samfundet om nogle af de regler. En regel de altid selv gør meget ud af at fortælle om, er at de aldrig skader kvinder og børn - og gør en fra gruppen det, vil det ha' voldsomme, hvis ikke fatale konsekvenser.
 
3. Hvilke sanktioner hører vi om? Hvilken effekt har det på gruppen når sanktionerne udøves?
 
Jeg er faktisk lidt i tvivl om spørgsmålet her - taler vi om sanktioner indbyrdes, eller om politiets håndtering har Hells Angels som gruppe? Er det sidst nævnte, så har det sikkert nok en omvendt effekt, end hvad politiet ønsker. De ønsker at stresse gruppen, men det øger kun gruppens billede af politiet er modstanderen og at de kæmper for deres værdier. De bliver selvfølgelig stresset af tanken om de konstant overvåges, men hvor nogle mennesker ville bryde sammen pga dette, vil disse individer nok nærmere bare bekræftes i deres ideologi og endda bare blive endnu mere kreative omkring deres forretninger. Man ser jo også de gang på gang vinder over politiet i landets retssale.
 
4. Er der tale om de-individualisering?
 
Altså som Zygmunt Bauman siger, så er individualiseringen det moderne samfunds varemærke og at denne individualisering må udføres på ny hver eneste dag - Så inden jeg svarer på om der er tale om de-individualisering, så vil jeg mene uanset i hvilket selskab man er havnet. Så er chancen for en ny start der "næsten" altid. Så ja - til dels kan man måske godt kalde det for en de-individualisering hvad der foregår i Hells Angels. Hells Angels er en gruppe, men på en måde jo også en institution for disse mennesker der trives der.
 
Man følger klubbens ord og der er klart en dagsorden for, hvad type man er og hvad man står for. Selvfølgelig kan de stadig godt når de er selv have deres egne meninger der måske ikke altid støtter gruppens tankegang, men er de i gruppens nærvær, så tilpasser de sig. Så en anden form for socialmobilitet, hvor de på en måde lidt bliver røvet for deres individualitet. I gruppen vil man ofte også være villig til at udføre handlinger, man aldrig ville gøre alene. Ting der måske når man er alene ses som uetiske og forkerte. Almindelige mennesker i den situation, ses ofte til sportsstævner. Folk kan blive utrolig oprørte, kaste med flasker og måske endda ty til vold eller hærværk.
 
5. Forklar ud fra den postmoderne psykologi, hvorfor nogle individer i det senmoderne samfund søger så stærkt et gruppetilhørsforhold?
 
I nyere tid, hvor alle har en mulighed for at skabe sit eget jeg, med stort set helt frie hænder, kræver det man har en stor socialmobilitet, så man kan følge med, på alle de arenaer man er en del af. For nogle er det nemt og de kan skifte hurtigt, uden at miste sin troværdighed overfor sit egentlige jeg. Men andre kan synes disse skift er svære og problematiske.
 
De føler måske ikke de passer ind i normen - det behøver ikke betyde man er en skrubelløs bandit, men det kan virke nemt så, at søge en kreds eller gruppe, hvor man møder ligesindede, eller måske endda bare nogen, der tager hånd om en - både på godt og ondt. Det samme ved Hells Angels - mange af disse individer har nok fra barnsben, haft svær ved at passe ind - har måske været ballade magerne, der måske på den ene side nok var lidt pøbler, men på den anden side, bare havde et andet sæt normer og ligesom de andre har følt de var mærkelige - har de følt det omvendt, at "normalen" var kedelig.

Kategori: PSYKOLOGI C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk