Nye indlæg

 

POSTMODERNE PSYKOLOGI

14-10-2016 00:10
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Postmoderne Psykologi
 
Kenneth Gergens.:
 
Den postmoderne psykolog Kenneth Gergens (født 1934) syn på identitetsdannelsen, er at denne dannes i de forskellige sociale arenaer man begiver sig i. Det kræver en stor socialmobilitet, da der næsten er daglige skift mellem disse "arenaer" - En arena er et fællesskab, med et sæt normer og regler, som man accepterer når man socialiserer sig med et bestemt selskab.
 
Sådanne skift i løbet af dagen, kan f.eks være når man står op og har tid med sin familie, senere er i skolen og om aftenen måske er sammen med venner, eller møder nye mennesker. Man har én bestemt identitet i hver arena. Menneskets identitet/ identiteter udvikles hele tiden.
 
Disse identiteter kaldes også det multiple selv og Kenneth Gergen ser det som en nødvendighed, så vi kan indgå i de forskellige arenaer. Vi møder dagligt mennesker med forskellig religion, livsstil, uddannelse, etnisk baggrund, social baggrund osv. Menneskets fleksibilitet er en stor styrke, så man kan færdes på og i flest mulige arenaer.
 
Kenneth Gergen mener dem der besidder en "fast" og afgrænset idenditet nu om stunder, nærmere er dem der har et identitetsproblem. En provokation, men set med moderne briller også en sandhed, hvis man vil passe ind.
 
Anthony Giddens.:
 
Den engelske sociolog Anthony Giddens mener identitetsdannelsen i det senmoderne samfund er et refleksivt projekt. Men på den måde at den enkelte er mere ansvarlig for sig eget liv end førhen - man er i det senmoderne samfund selv nød til, at tage flere initiativer selv og løbende reflektere over sit liv. Man samler alt det man ser og oplever i de forskellige arenaer og skaber sig derudfra, en samlet fortælling (som aldrig bliver færdig) og dette skaber så ens idendtitet.
 
Den bliver fleksibel og refleksiv, som er en nødvendighed i vores senmoderne samfund. Fleksibiliteten kan dog gøre det svært for nogen, at holde en sammenhæng i deres egen "fortælling" - Giddens mener at selve fundamentet for en stabil identitetsfølelse, beror på en grundlæggende følelse af tillid til verdenen, der omgiver en. Her spiller ens opvækst (miljøet) og samspillet med forældrerne en rolle - det skal være stabilt og sikkert.
 
Denne tillid kalder han ontologisk sikkerhed. Denne tillid skaber tryghed og gør at barnet når det vokser op, kan begå sig i de mange sociale arenaer det møder. Giddens taler også om det senmoderne samfund, som et risikosamfund. Ikke at der er kommet flere risici, men vi er blevet mere opmærksom på dem.
 
Vi bekymrer os over alt det der kan gå galt - det kan skabe fremtidsangst og en følelse af utilstrækkelighed. Giddens mener netop styrken til at undgå dette er den onotologiske sikkerhed, man skal opleve i sin opvækst, så man ser verdenen som et sikkert sted at være.
 
Kommentar til opgaven.: "Jeg synes Gergen har fat få noget helt rigtigt her. Kender det fra mig selv. Man tilpasser sig til forskellige situationer og om man er sammen med venner, familie eller kollegaer. Man er jo stadig "sit eget jeg" - bare i en tilpasset version alt efter hvilken arena man befinder sig i - så ens "jeg" er nok for det meste baseret på det multiple selv" - "Men også Giddens har fat på noget af det rigtige. En tryg opvækst, skaber også et menneske, med mindre frygt og så mere tid til at være sit "jeg" uden bekymringer"

Kategori: PSYKOLOGI C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk