Nye indlæg

 

DET POLITISKE SAMFUND

14-10-2016 09:31
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Det Politiske Samfund - Lektion 1
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Mind-Map om det danske politiske system.:
 
Danmark er et demokratisk land. Demokrati betyder folkestyre direkte oversat fra græsk hvor ordet stammer fra. Danmark er et parlamentarisk, repræsentativt demokratisk land. Og desuden har vi et konstitutionelt monarki. Betyder -> Folket vælger sine repræsentanter (politikere), som så kan træffe beslutninger, hvis de kan samle et flertal i vores folketing. Vores monark (pt Dronningen) skal underskrive disse love. Dette er dog kun en traditionel handling. Et "gammelt levn" - Efter et valg skal en ny regering også i audiæns hos Dronningen. I Danmark har vi folketinget, der har 179 folkevalgte medlemmer. 2 er valgt på Grønland og 2 på Færøerne.
 
Og så har vi en regering, som sidder på ministerposterne og mere. Vi har et flerpartisystem i Danmark, så partier må samles efter et valg, for at få et flertal så de kan danne regering. Pt sidder den nuværende regering på mandater fra Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Social Demokratiet. Sidst 3 nævnte danner regeringen. Partierne er dog meget åbne for det meste i deres kampagner om, hvem de vil støtte som en kommende statsminister. Man deler ofte folketingets partier op i en rød og blå blok. Blå blok består af de partier, der bygger på liberale og konservative holdninger. Det drejer sig blandt andet om Venstre (V) og Konservative (K). Rød blok består af de mere socialistiske partier. Det drejer sig blandt andet om Socialdemokraterne (S) og SF (F).
 
Midterpartier - En række mindre partier ligger i midten af dansk politik. De kan enten vælge at gå med i rød eller blå blok. For eksempel har Det Radikale Venstre (R) både siddet i regering med venstrefløjen (rød blok) og højrefløjen (blå blok). Da ingen parti har absolut flertal selv i Danmark, betyder det at love og regler kan laves uden om regeringen, hvis bare der er flertal i Folketinget. Pt kunne sådan en situation tænkes hvis Venstre, Konservative,
 
Danske Folkeparti og Enhedslisten gik sammen om et forslag. Dansk politik bygger på den Danske Grundlov. Danmarks Riges Grundlov. Den første Grundlov kom i 1849 hvor enevældet blev til et konsitutionelt monarki. Grundloven er siden 1849 ændre i 1866, 1915, 1920 og 1953. Desuden forsøgt ændret i 1939.

Kategori: SAMFUNDSFAG C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk