Nye indlæg

 

KANSLERGADEFORLIGET 1933

15-10-2016 22:58
FAG.: HISTORIE B
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Spørgsmål til Kanslergadeforliget - Lektion 3.4
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
1.: Hvordan blev Danmark ramt af krisen i 1930'erne?
 
Danmarks var afhængig af landbrugsexport. Så da økonomisk krise og arbejdsløshed ramte Danmarks 2 vigtigste markeder, som var Storbritannien og Tyskland, faldt efterspørgelsen af dansk svinekød, smør med mere. Dermed faldt priserne og landmændenes indtægter svandt ind, hvilket gjorde mange gårde gik på tvangsauktion. Dette resulterede så i, at mange mistede deres job. Når landbruget rammes, rammes samtidigt mange andre erhverv og krisen bliver en stor boble, der langsomt puster sig op og spreder sig.
 
2.: Hvordan forsøgte regeringen og Rigsdagen at bekæmpe krisen?
 
Man lavede aftaler, der betød man satte regler for, hvor man kunne importere var fra og hvad der måtte importeres, for at beskytte dansk industri. Og så lavede de aftaler, hvor Danmark lovede England at købe kul der, hvis de så fortsat købte landbrugsvarer fra Danmark. Desuden blev der iværksat "beskæftigelsesarbejder" for at nedbringe arbejdsløsheden. Desuden rationerede man, hvor meget landbruget måtte producere, for at holde priserne oppe. Og ikke mindst gennemførte man en socialreform, der afgørende forbedrede vilkårene for samfundets fattige og for de arbejdsløse. Denne socialreform anses for udgangspunktet for opbygningen af den danske velfærdsstat i anden halvdel af det 20. århundrede.
 
3.: Hvad betød krisen for erhvervsfordelingen i Danmark og hvordan udvikledes de forskellige erhverv?
 
Krisen betød i starten at mange blev arbejdsløse. Siden hen, da der kom nye jobs, blev det meget til jobs udenfor landbruget i de såkaldte byerhverv. Dansk industri producerede nu meget til hjemmemarkedet. Landbrugets indtægter steg igen og industriens afsætningsmuligheder fulgte med. Folket begyndte at have flere penge i hænderne og denne øgede købekraft, betød flere forretninger og mere omsætning.
 
4.: Hilke partier bar kriselovgningen igennem i 1930'erne?
 
Det såkaldte Kanslergadeforlig fra 1933, blev indgået mellem Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Venstre.
 
SPØRGSMÅL TIL SAMLING PÅ MIDTEN
 
1.: Hvorfor fik de politiske yderfløje - kommunisterne og nazisterne - ikke rigtigt fodfæste i Danmark i 1930'erne?
 
I Danmark var der ikke, som i Tyskland, store mængder af mennesker der var forarmede og undertrykte arbejdere. I Danmark havde den socialdemokratiske arbejderbevægelse havde givet arbejderne en betydelig indflydelse på samfundsudviklingen. Denne positive indsats gjorde folk ikke lod sig friste af kommunismen eller nazismen.
 
2.: Hvad mener bogen mon med "den danske model"? - Giver det mening at tale om en sådan?
 
Krisen kradser overalt. Også i Danmark. Mange lande prøver på at komme ud af krisen, men med moderat succes. F.eks. i USA var 30'erne meget hårde. I Danmark klarede partier på tværs af midten, at skabe sammenhold og ligge en plan, der kunne holde. Og det gjorde den også. Så derfor giver det god mening, at tale om den danske model.

Kategori: HISTORIE B
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk