Nye indlæg

 

SOCIALISERINGSFORMER

05-12-2016 12:10
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Lektion 3
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
De forskellige socialiseringsformer?
 
Når man taler socialisering, taler man om primær-, sekundær- og tertiær socialisering. Den primære kommer gennem den tætte kontakt med forældrerne og evt. familie og søskende der måske allerede "er der". Forældrernes være måde og egen opdragelse vil afspejle sig i deres barn. Den sekundære socialisering kommer fra omgangskredsen.
 
Dem der er tæt på. Det kan være bedsteforældre og venner, som også påvirker socialiseringen. Bevidst og ubevidst. Den tærtiære socialisering følger senere, når verdenen åbner sig mere for en og man mødes med indtryk udefra, f.eks. igennem tv og lignende. Dobbelsocialitsation opstår når barnet lærer værdier hjemmefra, men også udefra. Et eksempel er, at når børn starter i dagpleje eller børnehave, så vil pædagoger påvirke barnet og dets socialisering og det ofte i en anden retning end hjemmefra.
 
Hvordan har opdragelsen ændret sig? Jeg er på mange områder enige med artiklen, "Gamle dyder tilbage i opdragelsen", men tror også hun skyder forbi, på mange områder. Opdragelsen har forandret sig i det henseende, at forældre nu om stunder har mindre tid, men i mine øjne og i min omgangskreds, har det bestemt ikke betydet en dårligere opdragelse, eller mangel på på pli.
 
Nogen gange vil jeg endda mene det har øget børns selvstændighed i forhold til før. Jeg tror det også kommer meget an på social arv. Nu om dage, som den gang. Ens hjem og sociale forhold påvirker ens opdragelse meget. Ikke ensbetydende med, at man nødvendigvis bliver, som det hjem man kommer fra, men mange gør. Opdragelsen er nok bleven mere fri i vores tid og en del af opdragelsen sker i institutionerne nu. Det er både godt og skidt. Godt på den måde at børn nu lærer tidligt, der er andre end dem selv. Skidt fordi kontakten til mor og far er mindre end før.
 
Årsager og konsekvenser?
Årsagerne til denne udvikling er alt går hurtigere og tiden er mindre; Forstået på den måde, at hverdagene sammen med børnene er blevet kortere, da begge forældre som regel arbejder fuldtid nu, allerede fra de små er 6 måneder. Det var utænkeligt førhen. Konsekvenserne er, at børnene dobbeltsocialiseres. Hjemme og i institutionen. Det kan både give børn der er dygtigere, men måske også børn der er stressede og til tider forvirrede.
 
Det ses nu om stunder også ved, at flere og flere børn får diagnoser, som f.eks. ADHD (DAMP) - Det havde man i gamle dage, måske bare fejet under tæppet som et uopdragent barn. Så om vores opdragelse nu om stunder er bedre eller dårligere end før. Måske endda mindre konsekvent, ja det er svært at bedømme. Børn er mere fri nu, men mange er stressede af de krav der stilles til dem. Så der er i mine øjne gode sider både ved den gammeldags og den moderne opdragelse. En blanding af begge vil være en god løsning.

Kategori: SAMFUNDSFAG C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk