Nye indlæg

 

KRAKTERISTIK FOR DE 4 FAMILIETYPER

05-12-2016 12:13
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Lektion 4
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Vigtigste Karakteristik for de fire familietyper.:
 
Team familien - Alle i familien indgår i fælleskabet. Der arbejds sammen omkring opgaver og løsninger findes i fællesskab. Familien står stærkt fordi de står sammen som ét hold. Team familien er demokratisk og alle indvider høres og ved uenighed søges der kompromiser. Opdragelse foregår i fællesskab og der gives plads til individet. Opdragelsesformen i team familien er fri, men naturligvis positivt præget af familiens sammenhold.
 
Patriarkalske familie - Her er der én der bestemmer. Typisk en faderstyret familie, med et dominant familie overhovede. I "gamle" dage var det nok den hyppigste og mest traditionelle familie type. Fællesskabet prioriteres højt, men på bekostning af den enkeltes behov. Opdragelsen vil være meget topstyret. Tingene bliver som overhovedet ønsker det. Der gives ikke så meget plads til indvidets egne ønsker og tanker.
 
Svingdørs familien - Der er ikke den store samling i familien. Alle render ind og ud og individet er sat i højsædet. Det er en moderne familie type, men en svag familie type, pga den manglende sammenhold. Opdragelsen er meget fri (eller manglende) og man plejer sit eget ego og sine egne interesser, hvilket betyder man er overladt meget til sig selv og præges derfor også sådan.
 
Det sociale akvarium - Alle er sammen, men uden egentligt at være fælles om noget. Derfor navnet, da det minder om fisk i et akvarie. Eksempelvis er familien samlet, men den ene er på pc'en, den anden ser tv og den tredje læser. Alle er samlet, men kommunikationen mangler. Opdragelsen i denne familietype er fraværende. Der tilbringes tid sammen, men man bliver ikke præget i nogen bestemt retning, da man trods fællesskabet er alene.
 
Udvikling i familien.:
Hvor det før anden verdenskrig næsten var utænkeligt, at man lod sig skille er den situation vendt bradt i dag. Vi har en meget høj skilsmisseprocent i Danmark. Siden 1980 hvor skilsmisseprocenten var 37,5 % er den i 2012 steget til 42,7% - Den toppede dog i 1989 hvor den rundede 44,5% - Udviklingen er dog, at flere og flere vælger skilsmissen.
 
Børnefamilien har også ændret sig. I 1966 fik en familie typisk 2.6 barn pr. familie. I 1984 var det faldet til 1.4 barn og i dag er denne sats igen på 1.8 barn pr. familie. For at beholde en stabil befolkning i Danmark burde dette tal ligge på 2.1 barn pr. familie. (forudset at ind- og udvandringen opvejer hinanden) Talet er dog ens for vores nabolande Sverige og Norge, så udviklingen er normal.
 
Er kernefamilien i fare.:
Kernefamilien er i fare, hvis man ser på antal fødte børn og diverse andre faktorer. Et er der fødes for få børn og noget andet er, at den typiske kernefamilie (team familien og den patriarkalske familie) i nyere tid, har en for travl hverdag. Så selvom ønsket måske er der, for at leve i en kernefamilie, tvinges mange familier til at fravælge værdier, pga arbejde og anden dagligdagsstress, så tiden mangler til at leve i den "perfekte" kernefamilie. Arbejde og karrierer ønsker / forventninger er en stor faktor.
 
Mennesker vælger nu om stunder arbejdet, frem for at stifte familie. Hvor man før sagtens kunne stifte familie i sine 20'er, ses det mere og mere, at familier først starter i sen 30'erne eller start 40'erne. Det gør også befolkningen ældes og den typiske familie med børn, mor og far og bedsteforældre og måske endda oldeforældre bliver mere og mere sjældne. En anden konsekvens vil næsten uundgåeligt være, at den nye generation med ældre forældre, kommer til at arbejde mere, for der bliver færre hænder på arbejdsmarkedet, men flere ældre der skal forsørges med. Så den moderne familie kan ses som en ond cirkel.

Kategori: SAMFUNDSFAG C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk