Nye indlæg

 

FORDELE OG ULEMPER VED SORT ARBEJDE

05-12-2016 12:20
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: VELFÆRDSSAMFUNDET - SORT ARBEJDE
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Fordele og ulemper ved sort arbejde.:
Fordele for samfundet ved at der eksisterer sort arbejde, kan være flere. F.eks. vil der blive udført opgaver, som ellers ikke ville blive lavet, da mange synes det er for dyrt, at bestille "lovlig" arbejdskraft. Det kan være ved renoveringer af bygninger med mere. Med fordele mener jeg, at boligstandarden på den måde holdes oppe, da renoveringer, der ellers ikke ville blive foretaget, så alligevel bliver lavet.
 
Andre fordele for den enkelte "uden at være egoistisk" og ikke samfundet, er også at en lille ny selvstændig kan være mere aktiv, hvis han har en lidt billigere sort arbejdskraft. Når virksomheden så vokser, kan denne ansættes rigtigt. Så den ulovlige indtjening, kan så senere vendes til noget positivt.
 
Og i Danmark kan det virkelig være svært at starte som selvstændig, da vi har utrolig mange regler, krav, skatter og afgifter. Ulemperne er selvfølgelig mange. Staten går glip af indtægter i form af skat og afgifter og det truer vælfærdssamfundet, hvis det tager overhånd, da vælfærdssamfundet er afhængigt af disse skatter m.m.
 
Det kan også være en ulempe for den der får udført arbejdet, da denne ikke er sikret, at han får udført arbejdet i samme kvalitet, som en lovlig registreret håndværker jo nærmest skal garantere, for at være medlem af diverse garantiordninger.
 
Den ansatte der arbejder sort, optjener hverken til ancinietet i a-kassen, eller skulle uheldet være ude, er denne heller ikke forsikret af en arbejdsskades forsikring. Listen med fordele og ulemper er lange og man ville kunne argumentere rigtigt meget både for og imod. Min mening ? Den beholder jeg for mig selv, da den nok er lidt splittet.
 
Partiernes mening.:
Partierne har meget forskellige holdninger til sort arbejde. Her lister jeg de 3 største partiers meninger om temaet. Generelt er alle partier enige om at, sort arbejde er et problem.
 
Socialdemokraterne.:
De mener sort arbejde er et stort problem, da de penge der går tabt, kunne bruges på bedre børnepasning, stærkere folkeskoler og omsorg for vores ældre og sårbare. De går derfor også aktivt ind for, at få stoppet sort arbejde. Det vil de gøre b.la. ved at tvinge alle betalinger over kr. 10.000,- skal være elektroniske. Desuden skal alle biler med arbejdere markeres med CVR NR. Dette er trådt i kraft allerede.
 
Venstre.:
Venstre vil straffe sort arbejde hårdt. De vil dog ikke kun at dem der udfører det sorte arbejde skal straffes, men også at dem der bestiller det sorte arbejde også skal straffes. Ellers er det et af de få punkter hvor de minder meget om socialdemokraterne.
 
Danske Folkeparti.:
De ønsker at stoppe sort arbejde og momssvindel. Stort set på samme måde som Venstre og Socialdemokraterne. På dette punkt er de alle meget enige.

Kategori: SAMFUNDSFAG C
 
SPINKE DK (C) 2007-2020  | spinke@outlook.dk