Når man har modtaget kontanthjælp i en vis periode, rammer man det såkaldte kontanthjælpsloft, som betyder, at man får nedsat andre sociale ydelser såsom boligsikring eller lignende. 

Nu tænker nogen måske... "Stop op vent - Kontanthjælpsloftet er da afskaffet" - Ja det er korrekt. Og så alligevel ikke. Det er dækket ind under nye navne og fra 2014, bliver det endnu værre. Se under VIGTIGT fanebladet foroven.
 
Hvis man er gift, bliver I underkastet endnu flere regler og i mange tilfælde, vil der slet ikke være mulighed for kontanthjælp, hvis partneren f.eks. tjener for meget. Der tages IKKE hensyn til udgifter. Kun "normal levefod" - og det ikke fra jeres synsvinkel, men fra beregninger, hvad man kan "nøjes" med. Den stress slipper du for hvis du er i en A-Kasse.
 
Det er kommunen, der afgør, om din kontanthjælp skal indstilles. Man hører ofte personer, der ikke er medlem af en a-kasse, der siger, at det ikke er nødvendigt – man kan jo altid gå på kontanthjælp. Men det er helt forkert at tro, at man automatisk er berettiget til at modtage kontanthjælp, fordi man mister sit arbejde.
 
Det betyder, at man kan få sig en gevaldig overraskelse, der kan få store konsekvenser for ens liv, hvis man ikke sætter sig ordentligt ind i reglerne. Som udgangspunkt kan man få kontanthjælp, hvis man oplever væsentlige ændringer i sin livssituation på grund af sygdom, arbejdsløshed eller lignende.
 
Der er imidlertid en række krav forbundet med at modtage kontanthjælp. Det krav, de fleste ikke er opmærksomme på, er, at enhver form for formue og indtægt bliver modregnet i kontanthjælpen.
 
Det gælder også ægtefællens indtægter eller formue. Det vil sige, at du sandsynligvis ikke får kontanthjælp, hvis din ægtefælle har et arbejde, og at du først skal sælge dit sommerhus og din bil og bruge pengene derfra, før du kan få kontanthjælp.
 
KONTANTHJÆLP VS. A-KASSE

Mange tror, at man bare kan få hjælp hos kommunen, hvis man bliver ledig og ikke har ret til dagpenge. Men det er ikke alle, som kan få kontanthjælp. Der er stor forskel på dagpenge og kontanthjælp og især mange unge laver den fejl ikke at blive medlem af en A-kasse, når de starter med at arbejde.

Det er ikke nemt at komme på kontanthjælp, da der er stramme regler for hvem og hvornår man kan modtage kontanthjælp. Kontanthjælp gives grundlæggende til folk, som har behov for hjælp, med det krav at man skal stå til rådighed for arbejdsmarked samt ikke have en formue. Hvis man har en bil, et hus eller en ejer eller andelslejlighed, som er mere end 10.000 kr. værd, er man ikke berettiget få kontanthjælp.

Hvis man ejer noget, kræver kommunen at man skal sælge det man har, så man kan forsørge sig selv. Først når de penge er brugt, kan man modtage kontanthjælp. Er det fast ejendom, som man ikke kan sælge, skal man optage lån og forsørge sig ved hjælp af lånet. Beløbet man får udbetalt i kontanthjælp afhænger af ens alder, bopælstatus og om man er forsøger. Man kan tidligst få udbetalt kontanthjælp en måned efter den første henvendelse til kommunen.Det samme er gældende, hvis man er gift eller er samboende med sin kæreste, som tjener penge. Hvis ens ægtefælle tjener mere om måneden, end hvad der svarer til dobbelt kontanthjælp, kan man ikke få kontanthjælp og hvis man er gift, er grænsen på 20.000 kroner for fælles formue. Med i formuen regnes selv mindre ting som værdipapirer.

Dagpenge er en derimod en form for forsikring, som man har hos sin A-kasse. Dermed optjener man ret til dagpenge, som bliver udbetalt, hvis man bliver arbejdsløs. Her skal man også være til rådighed for arbejdsmarked samt være aktiv jobsøgende. Det udbetalte beløb afhænger af ens tidligere løn. Man kan maksimalt modtage dagpenge i 2 år, hvorefter man skal søge om kontanthjælp.

Den helt store fordel ved dagpenge, er at man kan få dem selvom man har bil og hus eller ens kone har arbejde. Selv en millionær kan modtage dagpenge, hvis man er medlem af en A-kasse. Den største forskel på kontanthjælp og dagpenge er at kommunen kan beslutte, at man skal betale sin kontanthjælp tilbage. De skal dog oplyse om årsagen, og man skal underskrive en tilbagebetalingserklæring. Dagpenge kan man aldrig blive krævet at betale tilbage, da det er en forsikring, man selv har betalt til gennem A-kassen.

Derudover kan der være stor forskel på det beløb man får i dagpenge og på kontanthjælp. Hvis man f.eks. er nyuddannet og i starten er 20erne, vil man få omkring 7.000 kr. mindre om måneden på kontanthjælp. Både dagpengesatserne og kontanthjælpssatserne er bestemt af folketinget. Kontanthjælpen for forsørgere er fra 2014 omkring 11.500 kroner om måneden FØR SKAT. Har man ikke børn eller er under 30 så er satsen ikke værd at tale om. Se mere under fanebladet Kontanthjælpsreform.

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk