Hvis du opfylder betingelserne for at få dagpenge, så har du ret til dagpenge i to år. De to år kan spredes ud over tre år - det kaldes referenceperioden. Hver uge du får udbetalt dagpenge eller andre ydelser, bruger du en uge af din dagpengeret. Selv om du fx kun får udbetalt feriedagpenge for én dag, bruger du en uge af din dagpengeret.

Når du har opbrugt de uger med ydelser, som du har ret til, så mister du dagpengeretten – hvad enten du har fået udbetalt fulde dagpenge i alle ugerne eller ej.

Dagpengeperioden blev den 1. juli 2010 nedsat fra fire til to år. Referenceperioden for den enkelte blev der ikke ændret på.

Optjene ny dagpengeperiode

Dine lønnede timer i ledighedsperioden bliver løbende talt sammen. Når du har samlet et bestemt antal timer, udløser det en ny dagpengeperiode. Det gælder, når du har haft:

  • 1.924 timers ustøttet arbejde inden for de seneste 3 år (som fuldtidsforsikret)
  • 1.258 timers ustøttet arbejde inden for de seneste 3 år. (som deltidsforsikret)

Hvis dagpengeperioden er udløbet

Hvis din dagpengeperiode er udløbet, skal du arbejde i et bestemt antal timer for at få dag-pengeretten tilbage.

Du kan genoptjene en (ny) dagpengeperiode, hvis du har ustøttet arbejde i 1.924 timer inden for 3 år (1.258 for deltidsforsikrede).

Genoptjeningskravet træder i kraft den 2. juli 2012. Det betyder, at skal du påbegynde en ny dagpengeperiode den 2. juli 2012 eller senere, så skal du have haft 1924 timer inden for de seneste tre år.

Hvis du er i tvivl om, hvor mange arbejdstimer, du mangler for at få ret til dagpenge igen, er du velkommen til at kontakte din A-Kasse.

Det er et krav hos alle A-kasser, at man skal have været medlem af en A-kasse i over et år, for at være berettiget til dagpenge. Det betyder ikke noget at man skifter A-kasse indenfor det år, da man beholder sin anciennitet, uanset hvilken dansk A-kasse, man er medlem af.

Det samme er gældende, hvis man sparer op til sin efterløn via A-kassen, da man også i dette tilfælde kan skifte A-kasse uden at risikere at man mister sin opsparing. Det er nemt at skifte A-kasse, da man bare skal kontakte den A-kasse man ønsker at blive medlem af og så ordner de det praktiske og sørger for at man bliver udmeldt af sin tidligere A-kasse og ens anciennitet bliver overflyttet automatisk.

I det tilfælde at man har boet i udlandet og på samme tid betalt til en A-kasse i det land man har opholdt sig i, er der en række regler om anciennitet, som man skal være opmærksom på.

Det er især hvis man har været i udlandet i lang tid, eller man regner med at gå på efterløn kort tid efter, man kommer hjem til Danmark. Mange af disse regler er forskellige fra A-kasse til A-kasse, så det er en god idé at tjekke forskellige A-kasser, inden man beslutter sig for hvilken en man vil være medlem af.

De fleste A-kasser har dog den regel at i det øjeblik man er tilbage i Danmark, kan man få overført sin A-kasse anciennitet fra det andet land, hvis man har været A-kasse forsikret under hele udlandsopholdet. Ofte skal man dog henvende sig skriftligt om at blive optaget i god tid, inden forsikringen er stoppet i det andet land. Her er det også afgørende hvor længe man har været væk fra Danmark.

Der kan også være forskel på hvilket land man har opholdt sig i og hvor længe man har arbejdet der. De fleste A-kasse kræver at man skal starte i arbejde indenfor 1-2 måneder, fra den dag den udenlandske A-kasse forsikring er stoppet. Derudover skal man opfylde et arbejdskrav på et vist antal timer inden for en kort efterfølgende periode, som skal udføres i Danmark, for at få overført ancienniteten fra arbejdsløshedsforsikringen i udlandet.

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk