At skrive en god ansøgning kan være en stor udfordring. Hvad skal man huske og hvad skal man være opmærksom på? Hvilke bilag er vigtige og så videre. Her følger en kort beskrivelse af hvad en god ansøgning skal indeholde og hvordan den skal være opbygget.
 
Hvad skal du huske.:
  • Selve ansøgning må max være en OVERSKUELIG side
  • Match din ansøgning med det de søger
  • Skriv altid i nutid og brug aktive formuleringer
  • Undgå lange sætninger
  • Undgå indskudte sætninger og fyldord
  • Undgå at blære dig, men fortæl hvad du kan
  • Skriv hvorfor du brænder for stillingen og virksomheden
  • Ansøgningen skal vise "et billede" af dig i jobbet
  • Brug overskrifter og skab luft mellem afsnittene
  • Hav styr på dine bilag
 
  
OPBYGNINGEN AF ANSØGNINGEN.:
Din ansøgning er din mulighed og adgangsbillet for at komme til en jobsamtale. Derfor - Gør dig umage med din ansøgning og skriv den så spændende, at du ikke ender med at blive sorteret fra inden der kaldes til samtaler.
 
INDLEDNING.:
Din indledning på ansøgningen skal være kort men fængende. Se det som en appetitvækker, så modtageren orker at læse hele din ansøgning.
 
AFSLUTNING.:
Afslutningen skal give et  godt indtryk af dig som person, så arbejdsgiveren får lyst til at hilse på dig. Det gør du bedst ved at holde den kort, enkel og høflig. " ...., jeg glæder mig til, at høre fra jer" eller "Jeg ser frem til en personlig samtale og til at uddybe min motivation for min ansøgning" - På den måde viser du, at du er interesseret i at høre nærmere om hvad de kan tilbyde og du gerne vil fortælle mere om hvad du kan tilbyde dem.
 
HOLD DEN KORT OG OVERSKUELIG.:
Mange tror en ansøgning skal være lang og super detaljeret, men det er ikke sandt. En for lang ansøgning ender helt sikkert i skraldespanden eller i afvis bunken. Tag kun de nødvendige oplysninger med i ansøgningen, der er relevante for jobbet og fortæl hvorfor du søger jobbet og besvar, hvordan du opfylder de krav der stilles af arbejdsgiveren.
 
DIN IDÉ OG VISION FOR FREMTIDEN.:
 
Fortæl ikke kun hvad du har lavet i livet og hvad dine kvalifikationer er, men fortæl også om dine idéer og visioner for fremtiden. Vis du vil mere og gerne vil lære. Vis du har noget viden at give af, men også en appetit på at lære til.
 
TJEKLISTE.:
Ofte er der mange ansøgere til drømmejobbet. Så lav en tjekliste inden du skriver din ansøgning, så du får ALT det med du tænker er vigtigt for dig, så du ikke bliver sorteret fra i første omgang. En ansøgning skal ikke overståes på en time. Den skal skrives og arbejdes igennem. Husk - Den skal være kort men god og det tager tid at få sat sammen.
 
AFSENDER, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG eMAIL.:
Husk at få dine egne data rigtig på ansøgningen. Det er en pinlig fejl, at skrive sine egne data forkert. Det samme gælder for virksomhedens data, afdeling ansøgningen er til og evt. kontakt person. Undgå fejl der og dobbelttjek det skrevne inden du afsender din ansøgning. Husk også dato på din ansøgning.  
 
UNDERSKRIFT.:
Husk at underskrive din ansøgning personligt, hvis du sender den med posten. Du kan også i Word få indsat din personlige underskrift. Det giver et godt indtryk
 
FEJL SOM STAVEFEJL.:
Tjek din ansøgning for stave og grammatikfejl. Det er både pænest og viser også du har gjort dig umage. Lad evt. en anden læse ansøgningen igennem, så du ikke selv har stirret dig blind på en fejl.
 
BILAG.:
Husk ALLE relavante bilag og ikke mindst dit CV. Skriv gerne telefonnumre på tidligere arbejdsgivere, så arbejdsgiveren kan se, at du har tillid til at de kan lave en forespørgsel på dig.
 
AFSLUT.:
Afslut med at læse din ansøgning højt for dig selv, eller for en anden, så du selv kan høre om den lyder godt.
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk