Herunder tabeller med alle bødesatser for 2016. Jeg gør opmærksom på at satser kan ændres løbende og vi fralægger os et hvert ansvar for evt fejl tastninger. Satserne er aktuelle ! Rækkefølgen er, fodgængere, cyklister, knallert 30, knallert 45, motorcykel og så bil. Alt er her. Så rul ned for at finde det du leder efter.
 
For alle bøder gælder - laves der flere forseelser på én gang, lægges bøderne oveni hinanden. Bødesatserne gælder IKKE, hvis forseelserne er sket i forbindelse med et færdselsuheld, eller er opstået i en situation, hvor din kørsel / opførsel har udsat andre for fare og/eller ulempe. F.eks. hvis du handler direkte bevidst uforsvarligt, for at skade en anden, eller du er under påvirkning af spiritus.
 
Leder du efter bødesatser for hastigheds overskridelser ? Så se HER - der finder du vores bødeberegner, hvor du direkte kan beregne din bøde udfra køretøj, vej type og hastighed.

Har du en særlig lav indtægt, eller hvis du er under 18 år, kan du få nedsat bøden til det halve, dog min. kr. 500,-  Du skal dog selv søge herom efter du modtager bøden.
 
BFK=Betinget Frakendelse Af Kørekortet     -     UFK=Ubetinget Frakendelse Af Kørekortet
 
Bødetakster For Fodgængere
Forseelse Klip Bøde
Går over for rødt Nej Kr. 700
Ikke bruger fodgængerfelt/ fortov med videre Nej Kr. 700
Færdes ulovligt på motorvej/ motortrafikvej Nej Kr. 700
Kører på skateboard/ løbehjul mv. på vejen Nej Kr. 700
Står på skateboard/ rulleskøjter mv. efter et køretøj               Nej Kr. 700
 
Bødetakster For Cyklister
Forseelse Klik Bøde
Kører uden lys i lygtetændingstiden Nej Kr.    700
Bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen Nej Kr. 1.000
Har fejl, mangler v. bremser, reflekser mv. Nej Kr.    700
Kører over for rødt Nej Kr. 1.000
Kører mod færdselsretningen Nej Kr. 1.000
Cykler i et fodgængerfelt Nej Kr.    700
Cykler på cykelstien i venstre side Nej Kr.    700
Ikke respekterer færdselstavle eller pile Nej Kr.    700
Overtræder ubetinget vigepligt Nej Kr. 1.000
Ikke giver tegn Nej Kr.    700
Kører uden hænder på styret Nej Kr.    700
Cykler på fortov/ gangsti Nej Kr.    700
Holder fast i andet køretøj Nej Kr.    700
Er 2 personer på cykel m. 1 sæde (Bøde til begge)           Nej Kr.    700
Placerer dig forkert før/ mens du svinger Nej Kr.    700
Har en klokke, der ikke virker Nej Advarsel
 
Bødetakster For Lille Knallert - Knallert 30
Forseelse Klip Bøde
Hastighed 31-38 KM/T Nej Kr. 1.000
Hastighed 39-48 KM/T Nej Kr. 1.500
Hastighed 39-60 KM/T Nej Kr. 2.000
Hastighed 61 KM/T eller derover                                Nej Kr. 2.000
Overtræder ubetinget vigepligt Nej  Kr. 1.500 
Kører uden hjelm / ikke spændt hjelmen Nej  Kr.  1.500
Kører over for rødt Nej  Kr. 1.500 
Kører uden lys i tændingstien Nej  Kr. 1.000 
Kører mod kørselsretningen Nej  Kr. 1.500 
Kører om kap/ væddeløbskørsel Nej  Kr. 1.500 
Kører på fortov/ gangsti Nej  Kr. 1.000 
Kører ulovligt på kørebane/ cykelsti Nej  Kr. 1.000 
Kører på cykelstien i venstreside Nej  Kr. 1.000 
Placerer dig forkert før/ mens du svinger Nej  Kr. 1.000 
Har passager med på knallert (bøde til alle) Nej  Kr. 1.000 
Laver unødig røg, larm, eller brænder dæk Nej  Kr. 1.000 
Kører uden hænder på styret med videre Nej  Kr. 1.000 
Holder fast i andet køretøj Nej  Kr. 1.000 
Ikke giver tegn/ signal Nej  Kr. 1.000 
Kører/ parkerer på motorvej/ motortrafikvej Nej Kr. 1.000 
Kører knaller under 16 år (kan ikke nedsættes) Nej  Kr. 1.000 
Er 16 eller 17 år og ikke har knallertbevis med Nej  Kr.    500 
Er 16 eller 17 år og ikke har taget knallertbevis Nej  Kr. 1.000 
Ikke har medbragt forsikringssbevis (ik' reg. attest) Nej  Kr. 1.000 
Har div. fejl eller mangler på knallerten (ejeren) Nej  Kr. 1.000 
Har div. fejl eller mangler på knallerten (føreren)              Nej  Kr. 1.000 
Ikke respekterer færdselstavle eller pile Nej  Kr. 1.000 
Overlader føringen til en der ikke må køre den Nej  Kr. 1.500 
 
BFK=Betinget Frakendelse Af Kørekortet     -     UFK=Ubetinget Frakendelse Af Kørekortet
 
Bødetakster For Stor Knallert - Knallert 45
Forseelse Klip Bøde
Hastighed KM/ T                                                           
 
30 Zone 40 Zone 45 Zone
31-38     41-51     46-58
39-48     52-64     59-72
49-60     65-80     73-90
61-XX    81-XX     91-XX
 
 
 
Nej
Ja
BFK
UFK
 
 
 
Kr. 1.000 
Kr. 2.000
Kr. 2.500
Kr. 2.500
Kører uden lys i lygtetændingstiden Nej  Kr. 1.000 
Kører uden hjelm/ ikke spændt hjelmen Nej Kr. 1.500
Kører over for rødt Ja Kr. 2.000 
Kører mod kørselsretningen Ja Kr. 2.000 
Kører om kap/ væddeløbskørsel Ja  Kr. 2.000 
Kører på fortov/ gangsti Nej Kr. 1.000 
Kører ulovligt på kørebane/ cykelsti Nej Kr. 1.000
Kører på cykelstien i venstre side Nej  Kr. 1.000
Overtræder ubetinget vigepligt Ja Kr. 2.000
Har passagerer med (bøde til alle) Nej Kr. 1.000
Laver unødig røg eller støj Nej Kr. 1.000
Kører uden hænder på styret med videre Nej Kr. 1.000 
Holder fast i andet køretøj Nej Kr. 1.000
Ikke giver tegn Nej Kr. 1.000
Kører/ parkerer på motorvej/ motortrafikvej Nej Kr. 1.000
Har div. fejl eller mangler på knallerten (ejeren) Nej Kr. 1.000 
Har div. fejl eller mangler på knallerten (føreren) Nej Kr. 1.000
Ikke respekterer færdselstavle eller pile Nej Kr. 1.000
Overlader knallerten til en uden kørekort Nej Kr. 1.500
Ikke medbragt kørekort Nej Kr. 1.000
Kører uden  erhveret kørekort (1. gang) Nej Kr. 7.000
Kører uden at have generhvervet kørekort                         Nej Kr. 7.000
     
     
     
 
Bødetakster For Motorcykler
Forseelser Klip Bøde
Kører uden hjelm/ ikke har spændt hjelmen Nej Kr. 1.500
Kører ved siden af et andet køretøj Nej Kr. 1.000
Transporterer børn under 5 år på tohjulet motorcykel Ja Kr. 2.000
Ikke har sørget for, at passager u. 14 år har styrthjelm på Ja Kr. 2.000
Transporterer barn under 135 cm på tohjulet motorcykel,
uden at barnet sidder på særligt barnesæde.
Ja Kr. 2.000
Har flere passagerer med, end motorcyklen er godkendt
til - bøde til alle.
Nej Kr. 1.000
 
Bødetakster For Biler / Motorkøretøjer
Forseelse Klip Bøde
Ikke bruger sikkerhedssele (gælder alle i bilen) Nej Kr. 1.500
Bruger håndholdt mobiltelefon under kørslen Nej Kr. 1.500
Kører over for rødt Ja Kr. 2.000
Ikke sørger for, at passagerer under 14 år anvender sele Ja Kr. 2.000
Ikke har fastspændt børn under 135 cm i godkendt udstyr Ja Kr. 2.000
Placerer barn i bagudvendt barnestol v. aktiv frontairbag Nej Kr. 1.000
Har forkert / mangelfuld lygteføring Nej Kr. 1.000
Har nedslidte dæk (under 1,6 mm slidbane) pr. dæk Nej Kr. 1.000
Ikke giver tegn Nej Kr. 1.000
Ikke respekterer færdselstavle eller pile Nej Kr. 1.500
Kører ulovligt i nødsporet Ja Kr. 2.000
Overskrider spærrelinje ved overhaling Ja Kr. 2.000
Overhaler ved fodgængerfelt Ja  Kr. 2.000
Overhaler hvor det er overhaling forbudt Ja Kr. 2.000
Overhaler højre om Ja Kr. 2.000
Kører mod færdselsretningen Ja Kr. 2.000
Kører for tæt på den forankørende Ja Kr. 2.000
Kører uforsvarlig slalomkørsel i tæt trafik Ja Kr. 2.000
Kører om kap/ væddeløbskørsel Ja Kr. 2.000
Kører over jernbanesport, når der er givet stop signal Ja Kr. 2.000
Ikke andvender advarselstrekant ved haveri Nej Kr. 1.000
Har diverse fejl og mangler ved køretøjet. Pr. fejl Nej Kr. 1.000
Standser / parkerer ulovligt på motorvej/ motortrafikvej Nej Kr. 1.000
Overlader føringen til person, der ikke lovligt kan køre  Nej Kr. 2.500
Kører uden at have erhvervet kørekortet (1. gang) Nej Kr. 7.000
Kører uden at have generhvervet kørekortet (1. gang) Nej Kr. 7.000
Ikke har medbragt kørekort under kørsel Nej Kr. 1.000
     

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk