Når man har købt en bil der ikke var som lovet, er der mange der ikke ved hvad de skal stille op. Mange oplever når de går til forhandleren, vil han sige, "Jamen den er købt som beset" og vil prøve på at feje dig af med det.
 
Men som med ALLE ting man køber, har man 24 måneders reklamtionsret. Så selvom forhandleren siger "købt som beset", har du altså fortsat ALLE dine rettigheder som forbruger.
 
Mange forhandlere vil dog sagt pænt, "skide på din ret", men nu om stunder har du faktisk en mulighed for, at klage over din brugtbilsforhandler. Og det på en effektiv måde.
 
For efterfølger han ikke, Ankenævn For Bilers dom, så bliver han sat i det der hedder udhængeskabet. Det er en online side, der hænger alle de forhandlere ud, som ikke efterlever det de er forpligtet til. 
 
Og efterlever de ikke nævnets domme, kan de hives i fogedretten og på den måde tvinges til at betale. Så her har du en chance for at få din ret trumfet igennem.
 
Desuden er www.bilklage.dk også god til.:
 
  • At se hvilke forhandlere du ALDRIG skal handle med
  • Se hvordan der er dømt i tidligere sager
  • Se hvad grundlag domme er afsagt på
  • Se hvor store erstatninger kunder har fået
 
Vi skrev med bilklage.dk for at høre om, hvordan man som kunde er stillet, efter man har haft en sag igennem hos dem. Og her er svarene. 
 
Er forhandlere forpligtet til at følge disse domme?
 
En bilforhandler/-reparatør er som udgangspunkt forpligtet til at efterleve Ankenævnets afgørelser. Loven/vedtægterne giver dog virksomheden mulighed for inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen at meddele Ankenævnet, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.
 
Gives sådan meddelelse rettidigt, så er virksomheden herefter ikke juridisk forpligtet til at efterleve afgørelsen (over for forbrugeren, men eventuelle pålagte sagsomkostninger skal under alle omstændigheder betales til Ankenævnet). Efterlever virksomheden ikke afgørelsen over for forbrugeren, offentliggøres virksomheden i ”udhængsskabet” på bilklage.dk.
 
Samtidig informeres forbrugeren om muligheden for at indbringe sagen for domstolene. Der gives tillige information om muligheden for at opnå retshjælpsdækning og støtte til sagens førelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Har man som forbruger fået ret i Ankenævnet, så vil der i hvert fald som udgangspunkt være gode chancer for også at vinde sagen i Retten.
 
Allerede under nævnsbehandlingen har der medvirket en dommer, idet Ankenævnet består af et ligeligt antal repræsentanter fra henholdsvis erhvervs- og forbrugersiden samt en dommer. Det er vigtigt at understrege, at langt de fleste afgørelser efterleves. Kun i et fåtal af sagerne modtager vi inden 30 dage fra forkyndelsen meddelelse om, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Modtager vi ikke rettidig meddelelse om, at virksomheden ikke ønsker at være bundet af afgørelsen, så kan afgørelsen uden videre tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. Normalt betaler virksomheden uden videre, men i et mindre antal sager er forbrugeren nødsaget til at tage sagen i fogedretten. Proceduren er ganske enkel og kræver kun få ressourcer.
 
Hvad så hvis de ikke efterlever dommene?
 
En virksomhed kommer i ”udhængsskabet” på bilklage.dk, hvis en afgørelse ikke efterleves. Ca. 1.500 forskellige personer klikker hver måned ind på hjemmesidens ”udhængsskab”, som således har offentlighedens interesse.
 
Forbrugeren har i samme situation mulighed for enten at indbringe sagen for fogedretten eller de almindelige domstole med bistand fra bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Betales sagsomkostningerne ikke til Ankenævnet, så sendes sagen om nødvendigt til retslig inkasso.
 
"Denne sektion giver også svar på typiske spørgsmål som, "har man garanti på brugte biler. Er der garanti på en bil købt brugt fra privat, fra forhandler. Kan en forhandler nægte at lave en skade under garantien" - Ja du har reklamtionsret og ja du kan klage over din forhandler og det kan koste ham dyrt, ikke at være ærlig"
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk