Hvis din gæld er helt håbløs, så kan du søge om at få en gældssanering. Det kræver imidlertid, at du ikke har nogen som helst realistisk mulighed for at betale gælden tilbage.

- Der er også en lang række betingelser, der skal opfyldes. Blandt andet kigger myndighederne på, hvordan gælden er opstået, og hvorfor det ikke længere er muligt at tilbagebetale den.

Eksempel.: Selv om "exempel parret" kun er midt i tyverne er det lykkedes parret at opbygge en gæld på næsten 1.5 millioner kroner. De håber på en gældssanering, men det skal de ikke regne med.

Parret har opbygget en stor gæld alene til forbrug, og uden hensyn til om de vil være i stand til at tilbagebetale den. Det er ikke ydre omstændigheder såsom svær sygdom eller den slags, der er skyld i, at de ikke længere kan håndtere afviklingen af gælden.

Eneste årsag er, at de har sprængt de økonomiske rammer ved løbende at optage yderligere lån til overforbrug, så deres indkomst ikke længere rækker til at afdrage på gælden. De har således blot ladet stå til og ladet gælden vokse  uden at foretage sig noget. Samtidig er de unge, og dermed må det antages, at de vil være i stand til at påtage sig ekstra arbejde til gavn for deres gældsafvikling.

Generelt er det sådan, at hvis du systematisk har oparbejdet en forbrugsgæld og/eller gæld til det offentlige, så kan du IKKE få gældssanering. Samtidig skal du opfylde en række andre betingelser, hvis du skal gøre dig håb om en gældssanering. Du skal bl.a. have et stabilt arbejde, et stabilt forhold og en stabil boligsituation. Betingelserne er altså skrappe, og det er da også kun ca. en tredjedel af alle ansøgere, der i sidste ende får en gældssanering.

Samtidig skal du ikke regne med, at du med et fingerknips er gældfri, hvis du får en sådan ordning. Du skal også selv yde et ikke ubetydeligt offer.

Det rådighedsbeløb, du ender med at have til dig selv er fastsat ud fra kontanthjælpsniveauet. Du bliver altså fastlåst i en økonomisk situation, hvor du kun lige har penge til de allermest basale ting. Det vil derfor være helt forkert at se gældssanering som den nemme vej ud af en selvforskyldt håbløs gæld, men opfylder du betingelserne, kan en sådan ordning igen give dig mulighed for at lægge planer for fremtiden på længere sigt.

DERFOR ER DET VIGTIGT

Derfor er det vigtigt, du ikke bare som udgangspunkt tænker. "Ok jeg er på røven, men får jo bare en gældssanering." Det er desværre ikke så nemt. Så den BEDSTE løsning er altid - for talt med kreditorerne. Få lavet aftaler. Begynd at afdrage din gæld. Med de rette breve til kreditor, kan man ofte nemmere få eftergivet helt op til halvdelen af sin gæld, bare ved det at man får lavet en aftale.