Man kan trække sit A-Kasse kontingent fra i skat. Hver gang man betaler 100 kr. betaler man reelt kun 66 kr. Alle har ret til at skifte A-Kasse, der er ingen der kan bestemme hvilken A-Kasse man skal være medlem af. Det står dig frit for at skifte til en billig A-Kasse. Ekslusiv aftaler er IKKE lovlige.
 
Alle A-Kasser i vores test er tværfaglige. Dette betyder at alle kan melde sig ind lige meget hvilken branche du befinder dig i. Så tømreren, lederen, butiksassistenten, sosu-hjælperen. Alle kan melde sig ind i disse A-Kasser.
 
Det er kun a-kassen der står for udbetaling af dagpenge. Fagforeningerne står IKKE for udbetaling af dagpenge og det er ikke alle der har fordel af at være medlem af en fagforening. Du kan se en oversigt over fagforeninger i Danmark her!
 
Dagpengesatsen er den samme i alle A-Kasser. Dette skyldes at det er staten der bestemmer beløbet. Du får altså ikke mere udbetalt i dyr A-Kasse frem for en billig!
 
Det er meget nemt at skifte til en billig A-Kasse, din nye A-Kasse står for alt det praktiske ved skiftet og det kan spare dig mange penge fremover. De fleste af dem der skifter  gør dette fordi de mener de kan få samme ydelse billigere et andet sted. Og det er sandheden, at det er muligt. 
 
HVAD ER EN A-KASSE
 
Hvis du en dag går hen og kommer i den uheldige situation, at du bliver arbejdsløs. Er du medlem af en A-Kasse har du ret til dagpenge. Meld dig ind i dag!

En A-Kasse er i bund og grund en forsikring - en forsikring, der sikrer dig dagpenge, hvis du en dag skulle gå hen og blive arbejdsløs. Det er vigtigt at vide, at der er en stor forskel på en Fagforening og en A-Kasse. En fagforening forhandler overenskomster, og hjælper og rådgiver dig, hvis du fx har oplevet en uretfærdig afskedigelse, hvorimod en a-kasse garanterer dig økonomisk støtte, når du står og er uden job.

Som A-Kasse medlem er du altså berettiget dagpenge ved arbejdsløshed. Et alternativ til dagpengene er kommunens tilbud om kontanthjælp(bistand), kontanthjælpen er oftest væsentlig lavere end de dagpenge, som du kan få udbetalt, hvis du er medlem af en A-Kasse.

Mange og nyuddannede oplever tit, at det kan være svært at få et job, i sådan et tilfælde er det rigtig godt at være medlem af en A-Kasse - på den måde er du sikret økonomisk, imens du effektivt søger efter et job. Er du medlem af en A-Kasse, men svært ved at finde et job, så kan du fx tilmelde dig et vikarbureau. Har du ikke nok timer som vikar, kan du få udbetalt dagpenge til supplering.

En A-Kasse tilbyder også andet end udbetaling af dagpenge, fx individuel vejledning og rådgivning i enkeltsager, dagpenge i op til 3 måneder, hvis du udvider din jobsøgning til et andet EØS land, og dagpenge under ferie og hjælp til jobsøgning i form af fx kurser. En god ide er selvfølgelig at kigge lidt nærmere på de forskellige a-kassers hjemmeside, eller ringe til dem og høre, hvad de kan tilbyde dig.

Der findes både tværfaglige og faglige afgrænsede A-Kasser. Den tværfaglige optager alle, ligegyldigt hvilket erhverv, nogen skelner dog mellem lønmodtagere og selvstændige. Den fagligt afgrænset optager kun medlemmer, der er beskæftiget inden for A-Kassens område.

HVAD ER EN FAGFORENING

Hvis du en dag går hen og kommer i den uheldige situation, at du bliver arbejdsløs. Er du medlem af en A-Kasse har du ret til dagpenge. Meld dig ind i dag!

Så er det måske ved at være på tide, at du får det gjort. Nu sidder du måske og funderer over, hvad du kan bruge en Fagforening til. Vores formål med denne side er at fortælle og rådgive om Fagforeninger - på den måde håber vi på, at flere vil få øjnene op for vigtigheden i at være meldt ind i en Fagforening. Lige nu ser din fremtid måske eventyrlig og sikker ud.

Du har et godt betalt job, hvor du føler dig værdsat - fremtiden ser lys ud, og derfor kan det være rigtig svært at se, hvorfor man skal gå hen og bruge penge og tid på at melde sig ind i en Fagforening. Selvom alt ser godt og fredeligt ud på nuværende tidspunkt, så er det ingen hemmelighed, at tiderne hurtigt kan ændre sig - den dag i dag er dit forhold til bossen garanteret godt og tillidsfuldt, men husk på, at det i sidste ende er ham, der styrer slagets gang. Når der er ballade med bossen, kan du meget vel gå hen og få brug for professionel og juridisk hjælp og rådgivning - her kommer din Fagforening ind i billedet.

En Fagforening er til for at hjælpe, rådgive og støtte sine medlemmer i svære situationer, hvor det ikke længere er nok med en én mands hær. Når fyringssedlerne hænger truende i luften, er det en rigtig god ting at have en pålidelig og stærk Fagforening - vi er specialister i overenskomster, der sikrer de ansatte gode løn - og arbejdsforhold.

Overenskomster er ikke kun for de ansatte, men også arbejdsgiverne - de giver ro i hverdagen. Måske sammenligner du en fagforening med strejker - dette er ikke altid tilfældet. Vi prioriterer at forhandle os frem til en god løsning for alle partner. En A-Kasse og en Fagforening forveksles tit for at være samme produkt, dette er helt forkert.

HVAD ER EN ARBEJDSLØSHEDSKASSE

En arbejdsløshedskasse er det rigtige, men ikke så brugte navn for en A-Kasse. Der findes i dag 33 statsanerkendte arbejdsløshedskasser i Danmark. Disse arbejdsløshedskasser er til for at sikre dig en økonomisk støtte, i form af dagpenge, hvis du en dag skulle gå hen og blive arbejdsløs. Arbejdsløshedskasserne findes både som tværfaglige og faglige afgrænsede.

Tværfaglige optager alle, ligegyldigt, hvilket erhverv de er beskæftiget indenfor. De faglige afgrænsede optager kun dem, der er beskæftiget indenfor a-kassens fagområde. Prisniveauerne svinger også en del fra A-Kasse til A-Kasse, så ønsker du at spare penge, så er der altså også rig mulighed for dette - det vigtigste er bare, at du finder den arbejdsløshedskasse, som matcher dit temperament bedst.

En A-Kasse er en forsikring der gør, at du får udbetalt dagpenge, hvis du uheldigvis skulle gå hen og blive arbejdsløs. Alternativet til A-Kassens dagpenge er kommunens udbetaling af kontanthjælp, også kendt under navnet "bistandshjælp"- et sted de fleste helst ikke vil ende. Kontanthjælpen er oftest en del mindre end arbejdsløshedskassensdagpenge.

Det er vigtigt at være klar over, at der er forskel på en billig fagforeningog en arbejdsløshedskasse. En Fagforening yder ikke økonomisk støtte, hvis du bliver arbejdsløs - det er altså ikke nok at være medlem af en Fagforening, hvis du går hen og bliver arbejdsløs. 

Før du er berettiget til dagpenge, er der nogle regler, som skal være opfyldt:

Er du nyuddannet skal du melde dig ind i en arbejdsløshedskasse senest 14 dage efter din sidste eksamen - gør du dette, er du dagpenge berettiget allerede en måned efter din sidste eksamen - dette kan klart anbefales.

BANGE FOR EN BILLIG A-KASSE ?

Det behøver du ikke at være, en billig fagforening er, under ingen omstændigheder, nødvendigvis en dårligere fagforening.

En billig fagforening gør det også muligt for dig at spare en del penge. En billig fagforening er en rigtig god løsning, og vi mener ikke, at pengene bør være afgørende for, hvor vidt man er medlem af en fagforening eller ej.

Ligegyldigt, hvor mange penge man har mulighed for at budgettere til en fagforening, er det vigtigt ikke at glemme, hvad en fagforening kan gøre for dig, hvis du er medlem. Såvel som en dyr fagforening, er en billig fagforening til for at hjælpe, rådgive, vejlede og opbakke dig professionelt og juridisk, hvis du kommer ud for en uretfærdig behandling på jobbet. I Danmark er der mange billige fagforeninger at vælge i mellem, der kan blandt andet nævnes: Det faglige hus, Frie Funktionærer, Lederne og Job og Liv.

Det er også værd at bemærke, at mange dyre fagforeninger kan gå hen og blive til en billig a-kasse Typisk opkræver en fagforening et sted i mellem 1000-1200 kr. om måneden, men en stor del af disse penge går til efterlønsbidrag og arbejdsløshedsforsikringer - dette er kontingenter, som du kan vælge fra. På den måde ender du op med kun at betale for det egentlige fagforenings kontingent, som typisk koster omkring de 300-400 kr. Husk, at kontingentet er fradragsberettiget. 

Som medlem af en billig fagforening, får du de samme goder, som andre fagforeningsmedlemmer. En fagforening kæmper din sag, når du bliver uretfærdigt behandlet. En fagforening kæmper for overenskomster, der sikrer dig en god løn og gode arbejdsforhold.

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk