Er du kommet i en vanskelig og uoverskuelig økonomisk situation, kan du søge kommunen om økonomisk hjælp og tilskud til en række udgifter, og modtage økonomisk hjælp i særlige tilfælde.

Du kan for eksempel søge om hjælp og tilskud til.:

1.: Rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, hvis du har været ude for ændringer i dine forhold.
 
2.: Midlertidig hjælp til betaling af husleje, hvis du er udsættelsestruet på grund af huslejerestance.
 
3.: Sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp eller tilskud til, efter anden lovgivning. Behandlingen skal være nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet.
 
4.: Alle former for tandpleje, hvis du modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, efter lov om aktiv socialpolitik.
 
5.: Flytteudgifter og f.eks. depositum/ indskud til ny bolig
 
6.: Udgifter i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig, så du har mulighed for at have kontakten med dem. 

Alt dette gælder for alle med en lav indkomst - dog ikke hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist, under den gamle ordning. Her har du i stedet mulighed for, at søge om personligt tillæg eller det såkaldte helbredstillæg.
 
Hvor meget tilskud du kan få af kommunen, er meget forskelligt og afhænger af din situation. Ved tandbehandling får nogen dækket hele beløbet og andre kun delvist. Det er uhyre vigtigt, du får forklaret din sagsbehandling hvor vigtigt behandlingen er for dig. F.eks. hvis du har daglige smerter, eller ofte har betændelse. Får den påstand understøttet af din læge og tandlæge. "Sig det hæmmer din dagligdag og du ikke kan hænge sammen, med mindre det bliver lavet"
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk