Som hovedregel kan du ikke få hjælp til udgifter, du har påtaget dig, inden du søger kommunen om hjælp. Det betyder - SØG HJÆLP FØR, du påbegynder det, der kommer til at give dig en udgift. F.eks. - Start ikke på tandbehandlingen FØR du har søgt om tilskud.
 
Kommunen kigger på hver enkelt sag og lægger vægt på:

1.: Dine indtægter og udgifter og din opsparing og formue
 
2.: Din familiesituation
 
3.: Din mulighed for at have kunnet forudsige ekstraudgiften
 
4.: Typen af ekstraudgift
 
5.: Om ekstraudgiften falder ind under en anden lovgivning

6.: Hvis du er gift eller samlevende, indgår din ægtefælles eller partners forhold, også i den samlede vurdering af din situation.

Hvis du for eksempel modtager ydelser svarende til uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau, kan du søge om tilskud til tandpleje efter udførelsen. Det gælder dog ikke tilskud til tandpleje, som indebærer samlede udgifter på mere end 10.000 kr, så det er uhyre vigtigt, at søge FØR man får startet på en behandling.
 
Bemærk.: Det gælder heller ikke, hvis du ønsker at søge kommunen om hjælp til dækning af en resterende egenbetaling.
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk