RESILIENS OG MØNSTERBRYDERE 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Resiliens og mønsterbrydere
 
FRYGTEN SOM OPDRIFT.:
 
1. Gør rede for risikofaktorer og resiliensfaktorer i Lisbeths opvæksmiljø og inddrag Antonovskys begreb OAS.:
 
Lisbeths hverdag var fra barnsben fyldt med risikofaktorer. Hendes hverdag var præget af en far der gik fra familien i en tidlig alder og hun var efterladt med en mor, der drak, var arbejdsløs og havde en dårlig &osla
...

TRAUMATISKE KRISER OG PTSD DIAGNOSEN 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Traumatiske Kriser Og PTSD Diagnosen
 
CASE - Morten Boje.:
 
1.: I casen omkring Morten er der gået meget galt i starten - han har sikkert fået tilbudt krisehjælp fra starten, men han traf selv nogle uheldige valg i chokfasen, lige efter sin hjemkost. Han skulle nok have undgået fasen og fået mere hjælp inden, han mødte virkeligheden i form af pressen. Han har det selv dårligt med inte
...

POSTMODERNE PSYKOLOGI 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Postmoderne Psykologi
 
Kenneth Gergens.:
 
Den postmoderne psykolog Kenneth Gergens (født 1934) syn på identitetsdannelsen, er at denne dannes i de forskellige sociale arenaer man begiver sig i. Det kræver en stor socialmobilitet, da der næsten er daglige skift mellem disse "arenaer" - En arena er et fællesskab, med et sæt normer og regler, som man accepterer når man socialiserer sig med et be
...

PSYKOLOGI C - STRESS 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Stress
 
1. Udpeg hvilke symptomer der er på stress i casen.
 
Søren er udsat for en stor opgave, med et stort tidspres. Han er fra starten pessimistisk og tvivler på opgaven kan nåes. Udover tidspresset, ved han også godt, at når de det ikke tillægges firmaet en bod og det øger presset. Da han endelig får afleveret første del af opgaven og han egentlig burde få lidt
...

CASE - HVORFOR RYGER NILLE 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Hvorfor ryger Nille?
 
Hvorfor ryger Nille?
 
Denne korte historie kunne lige så vel, have handlet om andre ting, som kunne pege i samme retninger. Hvorfor overspiser lille Lise, hvorfor begyndte Claus at drikke eller hvorfor rebelerer Anne mod alt hendes forældre står for. Rygningen, som hun ved er forkert og ikke accepteret af hendes forældre, stammer fra da hun var ganske lille. Hun var efterladt alene med si
...

GRUPPETYPER OG GRUPPEPÅVIRKNING 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Gruppetyper og gruppepåvirkning
 
1. Beskriv HA som gruppe. Primær/ Sekundær, Formel/ Uformel, Reference/ Medlemsgruppe eller Egen/ Fremmedgruppe?
 
Man kan være fristet til at sige Hells Angels er en sekundær gruppe. For når man mødes med f.eks. sine venner på fodboldholdet, så er man i gruppen når man er der, men ens primæregruppe sidder derhjemme og venter på en.
...

ERIKSON OG OPDRAGELSESSTILE 
14-10-2016
FAG.: PSYKOLOGI C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Erik Erikson og opdragelsesstile
 
Opdragelses Case.: Hans og Karen dyrker den autoritære opdragelsesstil. De stiller mange krav og har mange regler - der er ikke plads til leg og sjov, medmindre det lige passer dem. De er hverken lyttende eller støttende overfor, hvad Lasse vil vise dem med sin leg - nemlig de oplevelser han havde i Zoo om lørdagen. Moderens henvisning til "du kan vente dig til når far kommer hjem", k
...

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk