Er du kommet i en akut situation, hvor du ikke kan dække dine boligudgifter, kan du søge om hjælp til, midlertidigt, at få dækket din husleje.
 
Den særlige støtte til boligudgifter, er en økonomisk hjælp til dig, som har været ude for ændringer i dine personlige forhold. Det kan være en såkaldt social begivenhed, f.eks. arbejdsløshed, svær sygdom eller lignende, og som har høje boligudgifter og/ eller mange børn.

Hvis du opfylder de gældende betingelser for, at modtage uddannelseshjælp eller kontanthjælp og har høje boligudgifter eller en stor forsørgerbyrde, kan du særskilt eller i forbindelse med udbetaling af uddannelses- eller kontanthjælp, få bevilget en særlig støtte (udover boligstøtten - førhør nærmere på kommunen)

Inden kommunen giver dig støtte til din nuværende situation, skal det undersøges og overvejes, om det er muligt at skaffe en rimelig og billigere bolig.

Visse grupper af personer kan ikke modtage særlig støtte. Hvis du modtager ressourceforløbsydelse, vil du kun kunne få den særlige støtte, hvis du opfylder betingelserne for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp. Spørg din kommune for at høre nærmere om dine muligheder for den særlige støtte.

Den særlige støtte bliver som udgangspunkt beregnet som forskellen mellem, hvad det antages, at du selv vil kunne betale i boligudgifter, det man kalder grænsebeløbet og dine rene nettoboligudgifter.

Hvis du har fået nedsat din ydelse som følge af en sanktion, vil du få udbetalt særlig støtte med det beløb, der ville være udbetalt, hvis du ikke havde været omfattet af nedsættelsen, så din situation ikke ville foringes yderligere. 
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk