FORDELE OG ULEMPER VED SORT ARBEJDE 
05-12-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: VELFÆRDSSAMFUNDET - SORT ARBEJDE
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Fordele og ulemper ved sort arbejde.:
Fordele for samfundet ved at der eksisterer sort arbejde, kan være flere. F.eks. vil der blive udført opgaver, som ellers ikke ville blive lavet, da mange synes det er for dyrt, at bestille "lovlig" arbejdskraft. Det kan være ved renoveringer af bygninger med mere. Med fordele mener jeg, at boligsta
...

KONSEKVENSER AF GLOBALISERINGEN 
05-12-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: KONSEKVENSER AF GLOBALISERINGEN
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
De 3 konsekvenser af globaliseringen.:
Konsekvenserne af globaliseringen er mange og meningen om disse konsekvenser er lige så mange. Der er både argumenter for, men også mange imod globaliseringen. På den ene måde er sandheden, at øget globalisering, vil kunne give billigere varer, større udvalg og derfor mere hande
...

MEDIERNES PÅVIRKNING - DET POLITISKE SAMFUND 
05-12-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: MEDIERNES PÅVIRKNING
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
MEDIERNES PÅVIRKNING
 
Kanyleteorien.:
Bygger på erfaringer fra 1930'eren, hvor nazisterne havde en stor propagandamaskine. Man havde en teori om, at mennesket er forsvarsløst overfor målrettet propoganda. Dog har denne teori svagheder, da det hurtigt viste sig, at mennesker med en robust kulturel kode sagtens kan frasortere indtryk,
...

KRAKTERISTIK FOR DE 4 FAMILIETYPER 
05-12-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Lektion 4
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Vigtigste Karakteristik for de fire familietyper.:
 
Team familien - Alle i familien indgår i fælleskabet. Der arbejds sammen omkring opgaver og løsninger findes i fællesskab. Familien står stærkt fordi de står sammen som ét hold. Team familien er demokratisk og alle indvider høres og ved uenighed søges der kompr
...

SOCIALISERINGSFORMER 
05-12-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Lektion 3
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
De forskellige socialiseringsformer?
 
Når man taler socialisering, taler man om primær-, sekundær- og tertiær socialisering. Den primære kommer gennem den tætte kontakt med forældrerne og evt. familie og søskende der måske allerede "er der". Forældrernes være måde og egen opdragelse vil afspejle sig i der
...

IDENTITETSDANNELSEN I DET SENMODERNE SAMFUND 
05-12-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Lektion 5
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Konsekvenser af identitetsdannelsen i det senmoderne samfund.:
 
I en tid hvor alle får at vide, at alle muligheder ligger dem åbne, kan det være svært at vise de sider af ens personlighed, som for andre måske ikke virker stærke og selvstændige. Det er svært at fortælle man er ked af det og så ender man ofte alene me
...

VELFÆRDSSAMFUNDET 
14-10-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Velfærdssamfundet - Lektion 4
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
De 3 former for solidaritet
 
Affektiv Solidaritet.:
 
Her gælder de følelsesmæssige bånd. Man tænker solidaritet med sine "egne" - Dem der står en nærmest. Man er solidarisk med mennesker som man kender og føler for, men ens solidaritet strækker sig ikke til de "fjerne fremmede".
 
K
...

DET POLITISKE SAMFUND 
14-10-2016
FAG.: SAMFUNDSFAG C
SKOLE.: HF - VUC
OPGAVE.: Det Politiske Samfund - Lektion 1
Karaktér.: Ikke karaktergivende opgave
 
Mind-Map om det danske politiske system.:
 
Danmark er et demokratisk land. Demokrati betyder folkestyre direkte oversat fra græsk hvor ordet stammer fra. Danmark er et parlamentarisk, repræsentativt demokratisk land. Og desuden har vi et konstitutionelt monarki. Betyder -> Folket vælger sine repræsentanter (politikere), som
...

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk