Normalt  er en enkeltydelse IKKE tilbagebetalingspligtig, men det kommer igen an på, hvad de har givet tilskud til. F.eks. skal du som regel betale et depositum tilbage, men ikke hjælp til tandlægen. Det skyldes at tandlægehjælp er en enkeltydelse og hjælp til indskud/ depositum, som regel er et lån gennem kommunen. Dette får du dog at vide, når du søger.
 
Kommunen kan for eksempel træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis du uberettiget har modtaget ydelser. Altså hvis du f.eks. har givet ukorrekte oplysninger, om din situation og grund til, at søge hjælpen. Kommunen kan altså træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælpen i særlige tilfælde.
 
Kommunen skal dog senest ved udbetaling af hjælpen have oplyst om, at hjælpen skal betales tilbage og med hvilken begrundelse - med mindre de senere hen, finder ud af, at ydelsen ikke var berettiget, grundet fejlagtige oplysninger, fra ansøgeren.
 
Kommunen kan også træffe afgørelse om tilbagebetaling, hvis der er tale om dobbeltforsørgelse. Men som regel kommer du ikke til at betale enkeltydelser tilbage. Kun hvis der fra starten er tale om et lån, af kommunen (som ved depositum m.m.)
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk