På denne del af SpinkeDK, finder du fremover råd og information omkring, hvad du kan søge af tilskud på kommunen. Der er meget man kan søge tilskud til. Teksten under dette faneblad, er en kort omremsning af noget af indholdet. Du kan finde meget mere, i undermenuerne til venstre. 
 
Hvad kan man søge enkeltydelse til, spørger du måske dig selv om. Det er faktisk ret omfattende, hvad man kan søge om. Der skal dog være tale om, "nogle helt nødvendige ekstraudgifter, som du ikke selv kan betale og ikke selv kan skaffe pengene til på nogen måde, f.eks. ved lån", som de beskriver det. Altså udgiften skal være uforudset, eller af helt afgørende betydning for dig og din eventuelle familie. Og det kan jo så gælde mange ting. 
 
Nogle familier eller enlige med svære vilkår, kan måske være berettiget til huslejehjælp i en periode og andre kan måske være berettiget til hjælp til, at betale tandlæge regningen. Enten helt eller delvis. Sikkert er dog. Er du på en offentlig ydelse, der svarer til kontanthjælp, eller uddannelseshjælp, giver kommunen tilskud til tandpleje. 
 
Og mange springer tandlægen over, når de er på den økonomisk. Er folk ude på tyndt is økonomisk, er det ofte tandlægen de vælger fra. Og det behøver man ikke nødvendigvis. For er man på kontanthjælp, dagpenge, førtidspension eller f.eks. folkepension og råder man ikke over en større formue, kan kommunen dække omkostninger til tandlægen og så videre. Enten helt eller delvist.

Det samme gælder den medicin du er nød til at tage. Den kan også dækkes helt eller delvis af kommunen. Ansøg - et afslag er bedre end ikke at have prøvet. Du skal selvfølgelig dokumentere, at du ikke selv har mulighed for at betale.

Du skal få et overslag fra tandlægen hvad behandlingen vil koste og så sende en ansøgning til kommunen om en enkeltydelse - VIGTIGT! Du må ikke gå igang med behandlingen FØR du har modtaget svar fra kommunen.

Alle disse "rettigheder", der gør man kan søge om disse enkeltydelser, udspringer fra "lov om aktiv socialpolitik" -  aktivlovens §82 - Men hvad siger den helt præcis? 

Aktivloven § 82 - Den siger at kommunen kan (ikke skal) yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling og/ eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke selv, har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, eller på anden vis skaffe pengene til det.

Der kan kun ydes hjælp og tilskud, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hjælp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem.

Dette forudsætter så, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem og at behandlingen i hvert enkelt tilfælde er lægeligt velbegrundet.

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk