Er du økomomisk presset og har ondt i tænderne, eller generelt bare har problemer med tænderne, er der hjælp at hente, Du kan få tilskud til alle former for tandpleje. Det gælder både forebyggende og behandlende tandpleje, hvis du modtager ydelser efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau.

Hvis du får den såkaldte brøkpension, har du også ret til tilskud, hvis brøkpensionen inkl. førtidspension svarer til integrationsydelses- eller kontanthjælpsniveau.

Hvis du får revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse eller ledighedsydelse, har du også ret til tilskud, hvis du igen modtager en ydelse, som svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsniveau og du eller også opfylder de økonomiske betingelser for, at modtage integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Hvis du er 18 år  og til du fylder 24 år, kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2015)

Hvis du er 25 årl og til du fylder 29 år og modtager for eksempel integrationsydelse men ikke dansktillæg eller uddannelseshjælp men ikke aktivitetstillæg eller barselstillæg, kan du få tilskud til dækning af 100 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600,- (2015)

Hvis du er fyldt 25 år eller er derover og modtager integrationsydelse og dansktillæg, uddannelseshjælp og aktivitetstillæg, barselstillæg eller andre ydelser efter loven svarende til kontanthjælpsniveau, kan du få tilskud til dækning af 65 pct. af dine egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på kr. 600,- (2015).

Kommunen skal forhåndsgodkende dit tilskud, hvis udgiften til dit samlede behandlingsforløb overstiger 10.000 kr. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, før behandlingen udføres. Det er derfor VIGTIGT, at du ikke begynder behandlingen, før ansøgningen er afsluttet !

Når kommunen så har forhåndsgodkendt et behandlingsforløb, som er dyrere end de kr. 10.000,- gælder godkendelsen kun for den behandling, du har fået godkendt, så længe betingelserne for tilskud er opfyldt. Det betyder, at så længe du modtager en ydelse efter aktivloven svarende til integrationsydelses-, uddannelses- eller kontanthjælpsniveau. Kommunen skal dog yde tilskud i to måneder, fra du har fået din godkendelse, også selvom du ikke længere tilhører den gruppe, der er berettiget til tilskuddet, for eksempel fordi du får et job.

Hjælp til dækning af egenbetaling. Du kan også søge om hjælp til dækning af egenbetalingen. Kommunen skal i så fald vurdere, om behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet, og om du har økonomisk mulighed for selv at betale udgiften. Ansøgning om hjælp til egenbetalingen skal derfor også indgives før behandlingen udføres.
SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk