Vi føler vi er nød til at informere om den kommende kontanthjælpsreform fra 2014, hvor også gensidig forsørgerpligt bliver indført. Det er nu der skal handles, hvis man skal undgå dens fatale konsekvenser.
 
Dette afsnit er pt ikke aktuelt. De ændrer næsten ugentligt, hvad det nye kontanthjælpsloft for 2016 og frem betyder, så vi afventer lige med at opdatere denne side, til der er helt styr på det. Vi forventer denne oversigt er klar i januar 2017.
 
 
Det er NU der skal handles, hvis man ikke bagefter skal stå uden en krone på lommen, eller med så lidt, man ingen chancer har for at klare sig selv. Realiteten med den nye kontanthjælps reform er, at mange vil miste huset, bilen og så videre, hvis man ikke har akassen i baghånden. For med den nye reform, er du stort set overladt til dig selv, hvis du skulle blive arbejdsløs.
 
"Eks. fra uddrag nederst. Andre forsørgere falder fra Kr. 13.952,- til Kr. 5.753,- Et fald på 58,76%"
 
Med den nye Kontanthjælpsreform, er a-kassen et vigtigere værktøj end nogensinde. Mange der før var berettiget til kontanthjælp, vil enten SLET IKKE længere kunne få kontanthjælp, eller kun en meget lav sats. Selv som forsøger kan du ende med kun at få kr. 5.753,- om måneden FØR skat. En enlig dog kr. 11.505 (Før kr. 13.745) -
 
Meld dig ind i a-kassen i dag. Dagpengesatsen er ens for alle, nemlig kr. 17.073,- uanset hvilken a-kasse du er i. Vores forslag er Frie Funktionærer. De optager alle uanset jobtype. Læs alt om kontanthjælps satser HER - Så har du job, så få dig meldt ind i akassen nu. Den koster kun kr 437,- og deraf kan du trække kr 145,- i skat.  
 
Udover du undgår den lave kontanthjælpsats, undgår du også, at blive tvunget til, at skulle bruge din evt. opsparing først og at sælge både bil, hus og andre store værdier FØR du er berettiget til hjælp.
 
MEGET SIMPELT TILMELDNINGS PROCEDURE - UDFYLD KUN KONTAKT OPLYSNINGER !
 
Herunder hvad reformen reelt betyder for DIG !

Regeringen har  fremlagt (og fået godkendt) sit forslag til en reform af kontanthjælpen, og det kommer til at betyde lavere satser for den største del af kontanthjælpsmodtagerne. Vi giver dig her overblikket over, hvem der må indstille sig på lavere ydelser.

SAMLEVENDE PAR NU LIGESOM GIFTE PAR

Papirløse par sidestilles med gifte - Folk, der lever papirløst sammen, har indtil nu ikke haft pligt til at forsørge hinanden i tilfælde af ledighed, som tilfældet er for gifte par. Det ændres nu, så den papirløse partners indtægt medregnes, når kontanthjælpen udregnes.

I praksis betyder det, at man mister retten til kontanthjælp, hvis partneren tjener mere end Kr. 28.000 om måneden og man har fælles børn eller hvis partneren tjener mere end Kr. 22.000 om måneden og man ikke har børn.

MINIMAL YDELSE TIL UNGE

Lavere ydelser til unge - Hvis man er i alderen 25-29 år og i praksis godt kan arbejde, men ikke har taget nogen uddannelse og er på kontanthjælp, vil støtten blive reduceret til SU-niveau eller tæt på en halvering i forhold til det nuværende niveau. Samtidig vil man få påbud om at indlede en uddannelse.

Har man ikke nogen uddannelse på grund af sygdom eller sociale problemer, vil man være berettiget til samme støtte som hidtil. Er du under 25 år, har du hidtil kunnet modtage den høje kontanthjælpssats i et halvt år ved ledighed, før støtten blev reduceret til SU-niveau. Den mulighed forsvinder nu, så personer under 25 år kun vil modtage den lave ydelse.

KORTERE LØNTILSKUD

Kortere løntilskud - Hvis man som ledig har mulighed for et job med løntilskud, har det indtil nu været muligt at være i støttet beskæftigelse i et år. Den periode reduceres til seks måneder.

DER SKAL ARBEJDES FOR KONTANTHJÆLPEN

Arbejde for kontanthjælpen - Er man over 30 år, er man hidtil blevet sat i arbejde med nyttejob med eksempelvis affaldssamling, pasning af kommunale parker og snerydning efter ni måneder. Den periode er reduceret til seks måneder.

Se hvor meget kontanthjælpsydelsen falder for de forskellige gruppe.:

Hjemmeboende under 25 år (2600 personer):

* Før: 3265 kroner.

* Efter: 2479 kroner.

Udeboende under 25 år (6600 personer):

* Før: 6767 kroner.

* Efter: 5753 kroner.

25-29 årige (390 personer):

* Før: 10.500 kroner.

* Efter: 5753 kroner.

Enlige forsørgere (1900 personer):

* Før: 13.952 kroner.

* Efter 11.505 kroner.

Forsørger, som er samboende eller gift med en SU-modtager (250 personer):

* Før: 13.952 kroner.

* Efter: 8051 kroner.

Øvrige forsørgere (2200 personer):

* Før: 13.952 kroner.

* Efter: 5753 kroner.

 

SPINKE DK (C) 2007-2021  | spinke@outlook.dk